Coșul tău

Politica de confidențialitate

POLITICĂ

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.

BIG JOHN HOLDINGS S.R.L., având sediul în PȚA. UNIRII, NR.12, AP.6, Cluj-Napoca, Cluj, cod de identificare fiscală 15461363, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/1348/2003 ("BIG JOHN HOLDINGS S.R.L.", "noi") prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Politică”) este să detalieze modul în care BIG JOHN HOLDINGS S.R.L. prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.


1.      DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE DE PRELUCRĂRE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

A.     Contactarea clienților online

a.      Contactarea clientului online


Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Contactarea clientului online în legătură cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

 

B.      Comandarea și livrarea produselor

a.      Efectuarea plății


Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, suma de plată, detalii ale cardului bancar.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Efectuarea plății produselor cumpărate

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

 

b.      Livrarea comenzii


Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, produsele cumpărate, adresă de livrare, număr de telefon, orice informații suplimentare furnizate de client.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Livrarea comenzii plasate

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

 

c.       Plasarea comenzii


Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, produsele cumpărate, adresa de livrare, număr de telefon, adresă de e-mail, orice informații suplimentare furnizate de client.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Finalizarea și plasarea comenzii

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

 

d.      Adăugarea în coșul de cumpărături


Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, produsul adăugat.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Adăugarea produsului în coșul de cumpărături

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

 

e.      Emiterea facturii


Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de domiciliu, produsele cumpărate, suma de plată.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Emiterea facturii aferente produselor cumpărate

Îndeplinirea unei obligații legale a Companiei (art. 6, alin. 1, lit. c din RGPD)

Detalii: îndeplinirea obligațiilor fiscale

 

C.      Contul de utilizator

a.      Crearea contului de utilizator


Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Crearea contului de utilizator al clientului

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

 

b.      Completarea profilului de utilizator


Date cu caracter personal prelucrate: imagine.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Completarea profilului de utilizator al clientului

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

 

c.       Istoricul de comenzi


Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, dată comandă, produse comandate, sumă de plată.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Afișarea istoricului de comenzi

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

 

D.     Marketing (Newsletter, promoții, oferte)

a.      Mesaje comerciale


Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării serviciilor companiei

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

 

E.      Opinia clienților (feedback)

a.      Opinia clienților (feedback)


Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, alte informații menționate de client.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Solicitarea și analizarea opiniilor clienților în scopul îmbunătățirii serviciilor

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

 

F.      Soluționarea disputelor

a.      Probleme litigioase


Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de domiciliu.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Apărarea drepturilor și intereselor legitime și susținerea oricăror cereri în fața organelor judiciare sau a oricăror altor autorități publice

Interesul legitim al Companiei (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)

Detalii: interesul legitim al companiei de a apăra drepturile sau interesele legitime ori de a susține pretențiile rezultate sau aflate în strânsă legătură cu încheierea sau executarea contractului sau în vederea exercitării dreptului la apărare în ipoteza inițierii unor proceduri litigioase împotriva companiei

 

2.      FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Politică.


3.      DESPRE TEMEIURILE LEGALE

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică.


4.      SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sursa Datelor cu Caracter Personal este: clientul online.


5.      PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD. 


6.      DURATA DE PRELUCRARE

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare:

Operațiunea

Durata

Contactarea clientului online

durata necesară soluționării cererii

 

Efectuarea plății

până la finalizarea plății

 

Livrarea comenzii

1 an

 

Plasarea comenzii

3 ani

 

Adăugarea în coșul de cumpărături

pâna la finalizarea comenzii sau până la momentul ștergerii produselor din coș

 

Emiterea facturii

10 ani

 

Crearea contului de utilizator

durata existenței contului

 

Completarea profilului de utilizator

durata existenței contului

 

Istoricul de comenzi

durata existenței contului

 

Mesaje comerciale

până la momentul retragerii consimțământului

 

Opinia clienților (feedback)

durata necesară analizei opiniei

 

Probleme litigioase

durata necesară soluționării disputei dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

 

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor


7.      TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: [furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de plată, furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de contabilitate, furnizori de servicii de marketing, autorități ale statului].

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeana și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.


8.      SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.


9.      DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dumneavoastră; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, BIG JOHN HOLDINGS S.R.L. este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Procesul decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@audiomagazin.ro


10.  CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: office@audiomagazin.ro

Cookie-uri necesare

Aceste cookie-uri ne permit să controlăm o serie de parametri, cum ar fi memorarea preferințelor utilizatorului privind folosirea cookie-urilor.

Cookie-uri de analiză

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a colecta informații agregate despre numărul de vizitatori și despre modul în care utilizează Site-ul.

Cookie-uri de marketing

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a colecta informații agregate despre numărul de vizitatori și despre modul în care utilizează Site-ul, în vederea optimizării campaniilor de marketing.