Accesul la sectiunile, informatiile si serviciile restrictionate public, disponibile membrilor www.audiomagazin.ro se face pe baza de identificator unic (username) si parola. Pentru a intra in posesia acestor informatii de autentificare, utilizatorii trebuie sa completeze un formular de inregistrare, care poate contine informatii cu caracter privat. Informatiile colectate sunt supuse politicii de confidentialitate si nu pot fi transferate tertilor, fiind folosite numai in scopul derularii online a activitatilor comerciale si imbunatatirii serviciilor oferite vizitatorilor.

In vederea prezentarii unor informatii si servicii cu un continut calitativ cat mai ridicat, www.audiomagazin.ro poate utiliza in unele sectiuni tehnologii care colecteaza informatii privind vizitele pe site, produsele vizitate, adrese IP si alte date statistice. Toate aceste date vor fi folosite pentru prezentarea de informatii relevante fiecarui vizitator si pentru securizarea tranzactiilor.

www.audiomagazin.ro poate impartasi informatiile cu caracter personal numai cand legea prevede in mod special acest lucru sau cand se impune protejarea drepturilor si intereselor operatorului.

Operatorul site-ului poate dispune in orice moment blocarea conturilor de utilizator deschise pe www.audiomagazin.ro daca se constata incalcarea termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului.

Declaratie GDPR

Prin prezenta declar ca sunt de acord ca societatea Big John Holdings SRL , cu sediul in Cluj Napoca, str. P-ta Unirii, nr. 12/6, judetul Cluj,  avand cod fiscal RO15461363 sa fie autorizata sa proceseze datele mele personale introduse in formularul de inregistrare client, precum si datele care sunt colectate in cadrul tranzactiilor comerciale cu Big John Holdings SRL in urmatoarele scopuri: furnizarea de informatii referitoare la campanii de marketing, oferte speciale si/sau alte forme de publicitate, prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media, precum si contractarea in vederea desfasurarii de sondaje de opinie ale clientiilor. 

Consimtamantul dat prin prezenta declaratie, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si furnizarea datelor mentionate mai jos sunt voluntare. Acest consimtamant poate fi revocat in orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuita catre societatea sc Acoustic Density srl  editarea/stergerea datelor furnizate direct din cont. Notificarea de revocare a consimtamantului poate fi transmisa prin e-mail sau direct din contul utilizatorului.  Va rugam sa aveti in vedere faptul ca revocarea consimtamantului nu afecteaza legalitatea utilizarii datelor inainte de retragerea consimtamantului. Daca consimtamantul a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate in scopurile de mai sus.

In cazul in care aveti intrebari legate de aceasta declaratie sau de prelucrarea datelor de catre Big John Holdings SRL, va rugam sa ne contactati la urmatoarea adresa de e-mail: office@audiomagazin.ro

Declar ca am inteles prezenta declaratiei si sunt de acord cu procesarea datelor personale in scopurile descrise in aceasta declaratie de consimtamant. Prezentul formular este valid incepand cu data acceptarii termenilor si conditiilor de mai sus.